Korai fázisban lesznek szűrhetőek a demencia első jelei

A NETIS Zrt. és a SimNest Aviation Kft. most kifejlesztendő új rendszere, a PreDEM korai szűrésen és mesterséges intelligencia feldolgozáson alapuló kockázatelemzéssel, kognitív képességeket felmérő játékok és szemmozgást figyelő diagnosztikák használatával szűri majd a demencia első, másként észrevehetetlen jeleit. A rendszer összetettsége és innovációja révén korai felismerés lehetőségét kínálja majd a kockázati csoportokba tartozók számára.

A PreDEM továbbá egy támogató eszközrendszer azok számára, akik a már kialakult, krónikus állapotuk ellenére önállóan szeretnék magukat ellátni.

A PreDEM “Prevention Dementia Measuring System – Prevenciós szűrő vizsgálati rendszer kifejlesztése a demencia korai fázisú vizsgálatához” elnevezésű projekt, a PIACVEZÉRELT KUTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS PROJEKTEK TÁMOGATÁSA (2019-1.1.1-PIACI KFI) pályázaton nyert támogatást.

Video annotáción alapuló oktatási technológia fejlesztése

A projekt tartalmának bemutatása:

Felmérések alapján az online kurzusok hallgatóinak a lemorzsolódási aránya rendkívül magas, akár a 90%-ot is elérheti. Az egyik lehetséges eszköz a lemorzsolódás csökkentésére, hogy a tanulásra fordítandó erőforrásigényt csökkentjük, ezáltal a tanuló nem “küzd” az eszközzel, hanem használja.

A projekt során egy olyan oktatást segítő technológiai platform került kifejlesztésre, mely video felvételek technológiai módosításával tudja az oktatási metodika hatékonyságát, az ismeretátadás sebességét növeljük.

Az általunk fejlesztendő hatékony, video annotáción alapuló interaktív online oktatási platform az önfejlesztés magas szintű kiszolgálását segíti. Az interaktivitás képes megmutatni a hallgatónak a jó és rossz döntések kombinációját. Így nem csak a “best practice” alapú oktatást képes segíteni a video alapú oktató anyag, hanem egy “pozitív” szemléletű oktatás mentén az okozatot.

A projekt elsődleges eredménye egy olyan video annotáción alapuló interaktív oktatást segítő technológia kifejlesztése, mely video felvételek többletinformációval, funkcióval, kiegészítő ismerettel ellátva tudja az oktatási metodika hatékonyságát növelni.

A video annotáció különböző szerkesztői funkciók segítségével hajtható végre. Az eredeti, szerkesztésre váró video tartalmak klónozhatóak így biztosítva a tartalom eredetiségének megőrzését. Az annotációval hatékonyabban magyarázhatjuk el az adott video tartalom értelmezését.

Az eredeti és az annotált video tartalmak a felhasználó személyes médiatárában kerülnek elhelyezésre, melyek önállóan is lejátszhatóak.

Az online interaktív oktatási platform kurzusainak szerkesztésének segítségével egy olyan megoldást kap a hallgató, mely az önfejlesztés magas szintű kiszolgálását segíti és javítja az önálló tanulás hatékonyságát. Kurzusok döntési fa metodológia alapján építhetők fel. A szerkesztő a vizualizációkat egyszerűen szerkesztheti, embedded videó linkkel publikálhatja akár más web platformon is. A rendszer a kurzus részvevőinek menedzselése során a kurzus résztvevők online tevékenységi monitorozást teszi lehetővé.

A szoftveralkalmazás az alábbi komponenseket hivatott magába foglalni:

 1. Annotációs modul
  • Szerkesztői almodul
  •  Annotált videó dokumentumtár
 2. Interaktív oktatási technológia modul
  • Döntési fa összeállító almodul
  • Szerkesztői almodul
  • Oktatási technológia dokumentumtár
 3. Jogosultságkezelési modul

Kedvezményezett neve: NETIS Informatikai Zrt.
Projekt összköltségvetése: 112 277 226 forint
A vissza nem térítendő támogatás összege: 68 527 498 Ft
A támogatás mértéke: 61.03 %
A projekt tényleges befejezési dátuma: 2019. szeptember 30.
A projekt azonosító száma: GINOP-2.1.7.-15-2016-01413

Netis Zrt. által előállított termékek belépése a nemzetközi piacokra.

A projekt tartalmának bemutatása:

A NETIS Zrt. számára a projekt megvalósításával lehetősége nyílik az UK piacon és a DACH piacon személyesen bemutatott jelenlétet biztosítani. A projekt eredményeképpen a személyes jelenlétek (konferenciák, kiállítások, üzletember találkozók) lehetőséget biztosítanak a számunkra, egy hiteles IT megoldás szállítóként történő bemutatásra a külpiaci partnerek számára. Ez a hitelesség nagyban meg tudja könnyíteni az üzleti kapcsolatok „laza” státuszából a „markánsabb, direktebb” kapcsolatok irányába történő elmozdulását. A célunk, hogy az export tevékenységünket a jelen pályázat segítségével képesek legyünk erősíteni. Az igénybe vett marketing- és célszolgáltatások lehetővé teszik számunkra a hatékonyabb és direktebb, céltudatosabb piaci igényeknek való megfelelést, így sokkal hatékonyabban ki tudjuk építeni azokat a sales és minőségbiztosítási kapcsolatokat, mely képesek megfelelni egy idegen ország szakmai elvárásainak.

A pályázat keretein belül megújításra kerülő külpiaci stratégiánk így egy keretrendszerként lesz képes vezérelni minket a saját termékek (pl. a felhő alapú HR támogató megoldásunk, az Occupatos esetében) és szolgáltatások területein (főként a fejlesztői kapacitásaink értékesítése területén).

Kedvezményezett neve: NETIS Informatikai Zrt.

A vissza nem térítendő támogatás összege és mértéke: 11.928.407,- Ft (40%),

A visszatérítendő Hitel összege mértéke:  13.419.461,-Ft (45%),

Projekt összköltségvetése: 29.821.019,- Ft

A projekt tényleges befejezési dátuma: 2018. december 28.

A projekt azonosító száma: GINOP-3.1.2-8-2-4-16-2017-00033

Special Performance Management rendszer kutatása és fejlesztése

A NETIS Informatikai Zrt. 53.582.868 forint vissza nem térítendő támogatást nyert innovációs eredményeinek hasznosítására a „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása” pályázaton. A nettó 83.855.510 forint összköltségvetésű projekt keretében a NETIS Informatikai Zrt. egy humán erőforrás teljesítményértékelő rendszer prototípusát valósította meg.
A támogatás összege: 53.582.868 forint, amely a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból származik.

A NETIS Informatikai Zrt. 2009. októberében alakult vállalkozás, azzal a céllal jött létre, hogy Magyarországon tudatosan meghonosítsa az igazán ügyfélközpontú informatikai megoldásokat és szolgáltatásokat. A cég magasan kvalifikált minőségi fejlesztői szakemberekből áll, akik megfelelő szakmai tudást és garanciát biztosítanak a kutatás-fejlesztési projekt feladatainak ellátására.

A támogatott kutatás-fejlesztési projekt célja egy olyan humán erőforrás teljesítményértékelő rendszer prototípusának elkészítése volt, mely szakít az elmúlt évtizedekben kialakult értékelési rendszerek által vizsgált értékrendekkel.

A projekt keretében fejlesztett rendszer célja, hogy a teljesítményértékelés – főként az összevont vállalati érdekeknek alárendelt és költségoldali tényezők által vezérelt – innovatív módon ad lehetőséget valamennyi érdekelt számára (beleértve a munkavállalókat, szervezeti vezetőket, tulajdonosokat) az átlátható, egységes, egyértelmű szabályokra épülő értékelésre.

A projekt eredményét jelentő teljesítményértékelő rendszer olyan új, szervezeti-eljárási innovációt jelent a kis- és közepes vállalkozások szintjén, amely növeli a vállalkozások teljesítményét a termelés/szolgáltatás teljes folyamatában és a szervezeti megoldások szintjén, valamint hozzájárul a szervezet makrogazdasági teljesítményének és hatékonyságának növeléséhez egyaránt.

A nettó 83.855.510 forint összköltségvetésű projekt keretében a NETIS Informatikai Zrt. egy humán erőforrás teljesítményértékelő rendszer prototípusát valósította meg.

A NETIS Zrt. a projektet 53.582.868 forint támogatási összeg felhasználásával valósította meg.

Megvalósítás ideje: 2014.01.02. – 2015.10.30.

ICT4Life, Szolgáltatások a jobb időskorért.

Projekt neve, azonosítója: ICT4Life, ICT services for Life Improvement For the Elderly (szerződésszám: 690090)

Időtartama: 36 hónap

Keretprogram: Horizon 2020,  PHC-25-2015 Advanced ICT systems and services for Integrated Care, RIA, H2020-PHC-2015-single-stage (Societal Challenges)

Résztvevők: Artica Telemedicina (Spanyolország), Madridi Műszaki Egyetem (Polytechnic University of Madrid, Spanyolország), Madridi Parkinson Szövetség (Spanyolország), Netis Informatikai Zrt. (Magyarország), E-seniors (Franciaország), Technológiai és Kutatási Intézet (Centre for Research and Technology Hellas, Görögország), Maastricht-i egyetem (Hollandia), Európai Kórházi és Egészségügyi Szövetség (European Hospital and Healthcare Federation, Belgium) és a Pécsi Tudományegyetem (Magyarország)