Komplex informatikai infrastruktúra kialkítása az MVM Paks II Zrt. számára (új atomerőmű)

A NETIS Zrt. szállította, és végezte el a rendszerintegrációs tevékenységet az MVM Paks II. Zrt. Működéstámogató Informatikai Rendszereit (MIR) kiszolgáló IT infrastruktúrájához. A megvalósítás során magas rendelkezésreállású megoldások lettek kialakítáva (szerver, virtualizáció, tűzfal, LAN, mentés), valamint a NETIS szállította a megvalósításhoz szükséges Microsoft licenceket. Megbízó neve: MVM Paks II. Zrt. Megvalósítás ideje: 2017.

Microsoft Exchange migráció a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) számára

A NETIS Zrt. végezte el a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) számára a meglévő Microsoft Exchange 2007 alapú levelező rendszer migrációjának tervezését, a migrációs folyamat rendszermérnöki menedzselését, a szükséges scriptek megírását. Megbízó neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Megvalósítás ideje: 2016. és 2017.

INTRANET prototípus a Magyar Turisztikai Ügynökség számára

A NETIS Zrt. végezte el a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt-nél új intranet rendszer igényfelmérését, készítette el a követelményspecifikációt, valamint valósította meg az Intranet rendszer prototípusát. A fejlesztés során a MS Sharepoint technológiát és MS SQL adatbázist használtunk. Megbízó neve: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. Megvalósítás ideje: 2016.

Informatikai szakértő biztosítása a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. számára

„A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 – Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” projekthez kapcsolódóan „A projekt részletes megvalósíthatósági tanulmányának felülvizsgálatához kapcsolódó szakértői részvétel”, melyben a NETIS Zrt. készítette el a végleges Részletes Meglvalósíthatósági Tanulmányt (RMVT-t). Megbízó neve: NISZ Zrt. Megvalósítás ideje: 2016.

Utastájékoztatási rendszer rész elemeinek megvalósítása a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség számára

A NETIS Zrt. végezte az i-Cell Kft. alvállalkozójaként a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség számára telepített utastájékoztatási rendszer szoftveres részére, illetve a telepített hardver infrastruktúrára vonatkozó rendszertechnikai és telepítési terveit. Továbbá a rendszer működéséhez szükséges központi informatikai modulok szállítását, telepítését. A NETIS biztosította a szoftvereket, a kijelzőkön megjelenő maszkok elkészítését. Megbízó neve: i-Cell Kft. Megvalósítás…

Üzemeltetés támogatás a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) számára

NETIS Zrt. biztosítja az emelt szintű szakmai tudást üzemeltetés támogatási szolgáltatás keretében a NÉBIH meglévő hálózati – és szerver infrastruktúrára, a meglévő Microsoft szerver alapú rendszereire, valamint az Információbiztonság szakterületére vonatkozóan. Megbízó neve: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Megvalósítás ideje: 2016. és 2017.

Auditrendszer a FEL-VÁLLAL projekt keretében

NETIS Zrt. az IFKA Kft. „FEL-VÁLLAL” című pályázatához (azonosítója: GINOP-5.3.1-14-2014-00010) tartozó „Szakértői közreműködés az auditrendszer és az egyes átvilágítások adatainak virtuális megjelenítésére alkalmas informatikai rendszer kialakítása érdekében a FEL-VÁLLAL projekt keretében” szerződésben foglaltaknak megfelelően az alábbi feladatokat végezte el: A www.ginop531.hu honlap és éles alkalmazás indítása. Rendszerterv kidolgozása, a rendszer leprogramozása, tesztelése, élesítése és oktatása….

Informatikai tanácsadás a Magyar Közút számára

INTUT- Integrált úthálózat-üzemeltetés megvalósítás projekt szakmai támogatása a Magyar Közútnál a Stratis Kft.-vel közös konzorciumban. A NETIS végezte: Vállalati folyamat architektúra koncepciójának kidolgozását Új, ügyviteli mélységű célfolyamatok kidolgozását és ARIS rendszerben történő rögzítését Fejlesztés beállítás támogatását; szabályzatok elkészítésének előkészítését. Megbízó neve: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Megvalósítás ideje: 2015.

Minőségbiztosítás a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal számára

A NETIS Zrt. „Az EKOP-1.2.26 és EKOP-2.1.23 projektek minőségbiztosítási feladatainak ellátása” tárgyában megkötött megbízási szerződésnek (IV. pont) megfelelően az alábbi tevékenységeket végezte a megnevezett projektekben: Projektek minőségbiztosítási terve Rendszeres minőségbiztosítási jelentés a projektek előrehaladásáról Minőségbiztosítási zárójelentés Megbízó neve: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal Megvalósítás ideje: 2015.

Szerverszoba tervezése és ügyféltámogatás, Magyar Fejlesztési Bank

A NETIS készítette el a szükséges speciális terveket a Magyar Fejlesztési Bank számára a számítógép terem komplett rekonstrukciójához. A tervezési munka fő feltételeit a projekt komplexitása (építészet, épületgépészet,épületvillamosság, banki biztonsági és strukturált kábelezési követelmények) valamint a speciális TIER3 kategória követelményei határozták meg.

Informatikai infrastruktúra elemek szállítása és telepítése, Székesfehérvári Önkormányzati Informatikai Központ Közhasznú Társaság

Informatikai infrastruktúra elemek (szerverek és központi adattároló, hálózati switchek, Cisco ASA5510 Security Plus tűzfal, virtualizációs szerver operációs rendszere) szállítása és telepítése a Székesfehérvári Önkormányzati Informatikai Központ Közhasznú Társaság részére a GOP-2011.2.1/A-2012-0228, Mikro/kis-és közepes vállalatok technológiai fejlesztése elnevezésű uniós társfinanszírozású projekt keretében.

Architect-i, rendszerintegrátori, minőségbiztosítási szolgáltatások biztosítása NISZ Zrt. számára.

A projektben a NETIS Zrt. Megbízottjaként az alábbi szakértői (architect-i, rendszerintegrátori, minőségbiztosítási támogatási) szolgáltatásokat biztosította a NISZ Zrt. számára: kiszolgált intézményekben ellátandó személyek, és az általuk használt infrastruktúra rendszerintegrációjának tervezésében, megvalósításában, irányításában és koordinációjában való részvételt, a migrációval kapcsolatos műszaki, integrációs tanácsadást (pl. best practices), az integrációs folyamatban várható hibák/problémák elkerülését, kiküszöbölését, probléma esetén javaslatok…

HP MATRIX implementálása a NISZ Zrt. számára.

A projektben a NETIS Zrt. feladata a NISZ Zrt. Önkormányzati ASP rendszer alatt tervezett infrastruktúrának a KOF (Kormányzati Felhő) alá történő bevonása volt, valamint illeszkedése meghatározott egységes és automatizált üzemeltetési környezethez. A projekt eredményeképpen az infrastruktúra komponenseket a HP Matrix révén egységesen lehet kezelni. Az ASP infrastruktúra hardver és szoftver elemeit a Megbízó biztosította. Megbízó:…

Hyper-V cluster építése a NISZ Zrt.-nél.

A projektben a NETIS Zrt. a Pearwilliams Kft. alvállalkozójaként elvégezte a NISZ Zrt. számára a szükséges Hyper-V telepítéseket az alábbiak szerint: 2 site-ra, site-onként 1 db 3 node-os és 1 db 5 node-os klaszter. Megbízó neve: Pearwilliams Hungary Kft. Végfelhasználó: Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) Megvalósítás éve: 2014.

Szolgáltatás mérések Microsoft SCOM 2012 alapon a NISZ Zrt.-nél.

A projektben a NETIS Zrt. a Pearwilliams Kft. alvállalkozójaként NISZ Zrt. EI (Egységes Informatikai Rendszer) egyes szolgáltatásainak szolgáltatás rendelkezésre-állás szemléletű méréseinek megvalósítását végezte. A szolgáltatás méréseket az EI-ben implementált SCOM 2012 infrastruktúra által biztosított lehetőségek használatával valósítottuk meg. A feladat során azonosítottuk az alkalmazások és szolgáltatások felhasználói szemléletű monitoring lehetőségeit, elkészítettük a szintetikus tranzakcióhoz szükséges…